Инвестиционни намерения

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
„Увеличаване капацитета на съществуващ животновъден обект – ФЕРМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА 110 БРОЯ БИВОЛИ“ в поземлен имот с идентификатор 63567.88.81 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ръжево Конаре, Стопански двор № 1, община Калояново, обла Написана от Admin 789
Съобщение относно инвестиционно намерение Написана от Admin 842
Инвестиционно намерение на "Индустриален парк Калояново" ЕООД за изграждане на Фотоволтаична електроцентрала , електрическа подстанция и складове в с. Дълго поле, м. Герена. Написана от Admin 766
Уведомление относно инвестиционно предложение Написана от Admin 828
Инвестиционно предложение за изграждане на " Слад за селскостопанска продукция" в с. Иван Вазово Написана от Admin 907
Обява относно инвестиционно намерение Написана от Admin 886
"Изграждане на кравеферма за 70 крави и навес за свободно отглеждане на отглеждане на 20 бр. приплоди" Написана от Admin 892
Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителните отпадъци в обекти, разположени на територията на община Калояново Написана от Admin 978
Съобщение относно достъп до обществена информация Написана от Admin 1245
Съобщение на основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда Написана от Admin 1249