Инвестиционни намерения

Съобщение на основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Категория: Инвестиционни намерения Създадена на Вторник, 17 Март 2020 16:12 Последно обновена на Вторник, 17 Март 2020 16:12 Публикувана на Вторник, 17 Март 2020 16:12 Посещения: 1431

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, община Калояново съобщава за постъпило уведомление с вх. № 7000-139/13.03.2020г. за инвестиционно предложение (ИП) за „Производство на бетонни смеси“ чрез рециклиране/оползотворяване/ на увлечена летяща пепел с код 10 01 02 в съществуващи бетонови възли от Николай Танчев – управител на фирма „Екомикс“ ООД с. Житница, община Калояново.