Проекторешения и докладни записки на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Проект на Наредба за гробищните паркове, уведомление и мотиви Написана от Admin 192
Актуализация на Бюджет 2020 Написана от Admin 385
Проект за изменение на Правилника за работа на ОбС Калояново Написана от Admin 379
Проектобюджет - 2021 г. и актуализирана прогноза по бюджета 2022 г./2023 г. Написана от Admin 473
Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020г Написана от Admin 383
Актуализация на Бюджет 2020 г. Написана от Admin 614
Докладна записка,относно Касовото изпълнение на бюджета,сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства и отчет за състоянието на дълга на Община Калояново към 31.12.2019 г. Написана от Admin 538
Проект на Наредба за изменение на Наредба за управлението на отпадъците, поддържане и опазване на чистота Написана от Admin 544
Проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги Написана от Admin 550
Покана за публично обсъждане на отчета по Бюджет 2019 г. Написана от Admin 479