Проекторешения и докладни записки на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните данъци и такси и цени на услиги Написана от Admin 29
Проект на Бюджет 2022 г. Община Калояново Написана от Admin 371
Проект за изменение на Правилника за работа на ОбС Калояново Написана от Admin 439
Проект на Наредба за гробищните паркове, уведомление и мотиви Написана от Admin 614
Актуализация на Бюджет 2020 Написана от Admin 815
Проект за изменение на Правилника за работа на ОбС Калояново Написана от Admin 801
Проектобюджет - 2021 г. и актуализирана прогноза по бюджета 2022 г./2023 г. Написана от Admin 902
Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020г Написана от Admin 883
Актуализация на Бюджет 2020 г. Написана от Admin 1063
Докладна записка,относно Касовото изпълнение на бюджета,сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства и отчет за състоянието на дълга на Община Калояново към 31.12.2019 г. Написана от Admin 999