Проекторешения и докладни записки на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Проект за изменение на Правилника за работа на ОбС Калояново Написана от Admin 65
Проект на Наредба за гробищните паркове, уведомление и мотиви Написана от Admin 257
Актуализация на Бюджет 2020 Написана от Admin 455
Проект за изменение на Правилника за работа на ОбС Калояново Написана от Admin 439
Проектобюджет - 2021 г. и актуализирана прогноза по бюджета 2022 г./2023 г. Написана от Admin 533
Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020г Написана от Admin 439
Актуализация на Бюджет 2020 г. Написана от Admin 682
Докладна записка,относно Касовото изпълнение на бюджета,сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства и отчет за състоянието на дълга на Община Калояново към 31.12.2019 г. Написана от Admin 595
Проект на Наредба за изменение на Наредба за управлението на отпадъците, поддържане и опазване на чистота Написана от Admin 605
Проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги Написана от Admin 615