Проекторешения и докладни записки на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Проект на Наредба за гробищните паркове, уведомление и мотиви Написана от Admin 145
Актуализация на Бюджет 2020 Написана от Admin 330
Проект за изменение на Правилника за работа на ОбС Калояново Написана от Admin 343
Проектобюджет - 2021 г. и актуализирана прогноза по бюджета 2022 г./2023 г. Написана от Admin 434
Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020г Написана от Admin 346
Актуализация на Бюджет 2020 г. Написана от Admin 558
Докладна записка,относно Касовото изпълнение на бюджета,сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства и отчет за състоянието на дълга на Община Калояново към 31.12.2019 г. Написана от Admin 492
Проект на Наредба за изменение на Наредба за управлението на отпадъците, поддържане и опазване на чистота Написана от Admin 492
Проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги Написана от Admin 508
Покана за публично обсъждане на отчета по Бюджет 2019 г. Написана от Admin 444