Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Съобщения до допуснатите кандидати за конкурсите за Ръководител звено вътрешен одит и Началник отдел УТ 29 Юли 2021 32
Уведомление за провеждане на 26-то ОбС на 29.07.2021 г. 23 Юли 2021 62
Списъци на допуснатите кандидати за конкурсите за длъжности Ръководител отдел УТ и Ръководител Звено Одит 23 Юли 2021 56
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛОЯНОВО 06 Юли 2021 167
Уведомление за населението за 25-то извънредно заседание на ОбС 05 Юли 2021 65
Акуализация по бюджета за 2021г 02 Юли 2021 51
Покана за населението за 24-то заседание на ОбС 18 Юни 2021 103
Покана за публично обсъждане на отчета по бюджета към 31.12.2020 г. 30 Юни 2021 28
Уведомление за извънредно ОбС на 08.06.2021 г. 07 Юни 2021 123
Уведомление за 22-ро изв. ОбС на 31.05.2021г. 28 Май 2021 177