Инвестиционни намерения

Съобщение относно достъп до обществена информация

Категория: Инвестиционни намерения Създадена на Понеделник, 06 Април 2020 12:21 Последно обновена на Сряда, 08 Април 2020 06:55 Публикувана на Понеделник, 06 Април 2020 12:22 Посещения: 1433

На основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, община Калояново СЪОБЩАВА ЗА ОСИГУРЕН ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА за инвестиционно предложение (ИП) С Вх. № ОВОС-46-7/02.04.2020г. за инвестиционнно предложение „Изграждане на обект за търговия на дребно- за производство и търговия на млечни продукти" ПИ 29475.14.88.1, с.Житница, общ.Калояново.

Информацията е на разположение за срок от 14 дни всеки работен ден в сградата на община Калояново и РИОСВ Пловдив, бул. „Марица“ 122, гр. Пловдив.