Инвестиционни намерения

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Ферма за угояване на 50 броя телета и хале за селскостопанска техника и инвентар Написана от Admin 840
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД Изпратихте Написана от Admin 956
Присъединяване на обект на производител на електроенергия към електроенергийната система (ЕСС) на страната Написана от Admin 980
Инвестиционно намерение за “Модернизация на земеделското стопанство“ с. Ръжево Конаре , община Калояново Написана от Admin 828
Разрешение за проучване на строителни материали Написана от Admin 916
Уведомление за инвестиционно предложение Написана от Admin 1003
Инвестиционно предложение Написана от Admin 1036
Инвестиционно намерение за “Изграждане на автосалон“ в ПИ с № 24582.14.1, с. Дълго поле , община Калояново Написана от Admin 961
Фотоволтаична-електроцентрала-с-мощност-2.0-МWp Написана от Admin 1052
ИН за „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 2.0 m Wp с местонахождение новообразуван ПИ с идентификатор 32038.4.206 урегулиран за УПИ 4. 206 за производствена и складова дейност“ Написана от Admin 1049