Инвестиционни намерения

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Ферма за угояване на 50 броя телета и хале за селскостопанска техника и инвентар Написана от Admin 649
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД Изпратихте Написана от Admin 741
Присъединяване на обект на производител на електроенергия към електроенергийната система (ЕСС) на страната Написана от Admin 771
Инвестиционно намерение за “Модернизация на земеделското стопанство“ с. Ръжево Конаре , община Калояново Написана от Admin 650
Разрешение за проучване на строителни материали Написана от Admin 746
Уведомление за инвестиционно предложение Написана от Admin 823
Инвестиционно предложение Написана от Admin 875
Инвестиционно намерение за “Изграждане на автосалон“ в ПИ с № 24582.14.1, с. Дълго поле , община Калояново Написана от Admin 791
Фотоволтаична-електроцентрала-с-мощност-2.0-МWp Написана от Admin 845
ИН за „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 2.0 m Wp с местонахождение новообразуван ПИ с идентификатор 32038.4.206 урегулиран за УПИ 4. 206 за производствена и складова дейност“ Написана от Admin 858