Бюджет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Докладна записка относно касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Калояново към 30.06.2021 г. Написана от Admin 57
Акуализация по бюджета за 2021 г. Написана от Admin 86
Касово изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства и отчет за състоянието на дълга на община Калояново към 31.12.2020 г. Написана от Admin 134
Бюджет 2021 г. на Община Калояново Написана от Admin 276
Покана за публично обсъждане на Бюджет 2021г. Написана от Admin 285
Актуализация на Бюджет 2020 г. Написана от Admin 381
Проектобюджет - 2021 г. и актуализирана прогноза по бюджета 2022 г./2023 г Написана от Admin 438
Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г. Написана от Admin 390
Актуализация на Бюджет 2020 Написана от Admin 552
Покана за публично обсъждане на отчета по бюджета за 2019г. Написана от Admin 556