Бюджет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Бюджет на Община Калояново за 2022 г. Написана от Admin 76
Проект на Бюджет 2022 и тригодишна бюджетна прогноза Написана от Admin 179
Покана за публично обсъждане на проекта за бюджета на Община Калояново за 2022 г. Написана от Admin 201
План-сметка за необходимите разходи по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на община Калояново през 2022 година Написана от Admin 170
Докладна записка относно касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Калояново към 30.06.2021 г. Написана от Admin 240
Акуализация по бюджета за 2021 г. Написана от Admin 309
Касово изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства и отчет за състоянието на дълга на община Калояново към 31.12.2020 г. Написана от Admin 331
Бюджет 2021 г. на Община Калояново Написана от Admin 521
Покана за публично обсъждане на Бюджет 2021г. Написана от Admin 526
Актуализация на Бюджет 2020 г. Написана от Admin 558