Бюджет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Докладна записка относно касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Калояново към 30.06.2021 г. Написана от Admin 117
Акуализация по бюджета за 2021 г. Написана от Admin 148
Касово изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства и отчет за състоянието на дълга на община Калояново към 31.12.2020 г. Написана от Admin 200
Бюджет 2021 г. на Община Калояново Написана от Admin 342
Покана за публично обсъждане на Бюджет 2021г. Написана от Admin 339
Актуализация на Бюджет 2020 г. Написана от Admin 432
Проектобюджет - 2021 г. и актуализирана прогноза по бюджета 2022 г./2023 г Написана от Admin 498
Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г. Написана от Admin 442
Актуализация на Бюджет 2020 Написана от Admin 604
Покана за публично обсъждане на отчета по бюджета за 2019г. Написана от Admin 613