Инвестиционни намерения

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Относно инвестиционно намерение САВИ-М-АУТО Написана от Admin 2243
Уведомление за ИН Навес. Написана от Admin 2446
Уведомление за ИН А1 Написана от Admin 2329
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за "Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД Пловдив". Написана от Admin 2467
„ Цех за производство на детайли от цветни метали” в поземлен имот № 63567.401.1427, с. Ръжево Конаре Написана от Admin 2565
Възстановяване на проектния профил на разрушена дясна заливаема берма и предпазна дига със земни маси и едроломен камък, осигуряване на хидравлична проводимост , нормалната експлоатация и поддръжка на р. Стряма Написана от Admin 2546
Автомивка в кв. 58 по КРП на с. Житница, област Пловдив. Написана от Admin 2518
"Галванотексрема" - публичен достъп Написана от Admin 2113
„Монтиране на резервоар за дизелово гориво с колонка, в имот № 000556” в землището на с.Черноземен Написана от Admin 2069
Цех за производство на детайли от цветни метали в село Р. Конаре Написана от Admin 2212