Инвестиционни намерения

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Относно инвестиционно намерение САВИ-М-АУТО Написана от Admin 2090
Уведомление за ИН Навес. Написана от Admin 2269
Уведомление за ИН А1 Написана от Admin 2159
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за "Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД Пловдив". Написана от Admin 2319
„ Цех за производство на детайли от цветни метали” в поземлен имот № 63567.401.1427, с. Ръжево Конаре Написана от Admin 2408
Възстановяване на проектния профил на разрушена дясна заливаема берма и предпазна дига със земни маси и едроломен камък, осигуряване на хидравлична проводимост , нормалната експлоатация и поддръжка на р. Стряма Написана от Admin 2375
Автомивка в кв. 58 по КРП на с. Житница, област Пловдив. Написана от Admin 2375
"Галванотексрема" - публичен достъп Написана от Admin 1979
„Монтиране на резервоар за дизелово гориво с колонка, в имот № 000556” в землището на с.Черноземен Написана от Admin 1905
Цех за производство на детайли от цветни метали в село Р. Конаре Написана от Admin 2063