Документи и програми на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Отчет Общинска собственост 2022 год. Написана от Admin 103
Годишен отчет 2022г. Мандатна програма-Кмет Написана от Admin 83
Годишна програма Общ.собственост -2023 г. Написана от Admin 91
План за интегрирано развитие на Община Калояново 2021-2027 г. Написана от Admin 599
ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2021-2027 г. Написана от Admin 597
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2021-2027г. Написана от Admin 661
План за действие на община Калояново за интегриране на българските граждани от ромски произход 2021-2023 Написана от Admin 622
Програма по ЗЕВИ на Община Калояново за 2021-2031 г. Написана от Admin 691
Програма по ЗЕЕ на Община Калояново за 2021-2031 г. и годишни отчети Написана от Admin 713
ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НЕЯ Написана от Admin 1007
Програма за управление на Община Калояново мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 1234
Годишна програма - общинска собственост 2020 г. Написана от Admin 1290
Стратегия за управление на общинската собственост, мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 1180
Краткосрочна програма ЗЕВИ Написана от Admin 1169
Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива в Община Калояново 2013-2020 Написана от admin 2081
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. Написана от Admin 2059
План за действие в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход Написана от Admin 1981
Архив Написана от Admin 2040
Общински план за младежта 2019 г. Написана от Admin 2913
Годишен отчет за 2018 г. по Програма за управление на Общината 2015 г. - 2019 г. Написана от Admin 2649
Общински план за развитие 2014 г. - 2020 г. Написана от Admin 3239
ПРОГРАМА за управление на отпадъците на територията на община Калояново 2016-2020 г. Написана от admin 829
Програма за опазване на околната среда – Община Калояново 2015-2020 г. Написана от admin 3287
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Написана от admin 4788
Програма за управление на Община Калояново за мандат 2015-2019 г. Написана от admin 3877