Документи и програми на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
План за интегрирано развитие на община Калояново 2021-2027 г. Написана от Admin 94
ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2021-2027 г. Написана от Admin 90
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2021-2027г. Написана от Admin 111
План за действие на община Калояново за интегриране на българските граждани от ромски произход 2021-2023 Написана от Admin 98
Програма по ЗЕВИ на Община Калояново за 2021-2031 г. Написана от Admin 141
Програма по ЗЕЕ на Община Калояново за 2021-2031 г. Написана от Admin 117
ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НЕЯ Написана от Admin 514
Програма за управление на Община Калояново мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 736
Годишна програма - общинска собственост 2020 г. Написана от Admin 737
Стратегия за управление на общинската собственост, мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 698
Краткосрочна програма ЗЕВИ Написана от Admin 706
Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива в Община Калояново 2013-2020 Написана от admin 1494
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. Написана от Admin 1591
План за действие в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход Написана от Admin 1444
Архив Написана от Admin 1519
Общински план за младежта 2019 г. Написана от Admin 2408
Годишен отчет за 2018 г. по Програма за управление на Общината 2015 г. - 2019 г. Написана от Admin 2213
Общински план за развитие 2014 г. - 2020 г. Написана от Admin 2718
ПРОГРАМА за управление на отпадъците на територията на община Калояново 2016-2020 г. Написана от admin 342
Програма за опазване на околната среда – Община Калояново 2015-2020 г. Написана от admin 2793
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Написана от admin 4315
Програма за управление на Община Калояново за мандат 2015-2019 г. Написана от admin 3365