Документи и програми на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Отчет Общинска собственост 2022 год. Написана от Admin 283
Годишен отчет 2022г. Мандатна програма-Кмет Написана от Admin 249
Годишна програма Общ.собственост -2023 г. Написана от Admin 294
План за интегрирано развитие на Община Калояново 2021-2027 г. Написана от Admin 779
ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2021-2027 г. Написана от Admin 776
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2021-2027г. Написана от Admin 831
План за действие на община Калояново за интегриране на българските граждани от ромски произход 2021-2023 Написана от Admin 810
Програма по ЗЕВИ на Община Калояново за 2021-2031 г. Написана от Admin 869
Програма по ЗЕЕ на Община Калояново за 2021-2031 г. и годишни отчети Написана от Admin 909
ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НЕЯ Написана от Admin 1178
Програма за управление на Община Калояново мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 1429
Годишна програма - общинска собственост 2020 г. Написана от Admin 1469
Стратегия за управление на общинската собственост, мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 1356
Краткосрочна програма ЗЕВИ Написана от Admin 1338
Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива в Община Калояново 2013-2020 Написана от admin 2265
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. Написана от Admin 2224
План за действие в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход Написана от Admin 2146
Архив Написана от Admin 2225
Общински план за младежта 2019 г. Написана от Admin 3082
Годишен отчет за 2018 г. по Програма за управление на Общината 2015 г. - 2019 г. Написана от Admin 2812
Общински план за развитие 2014 г. - 2020 г. Написана от Admin 3406
ПРОГРАМА за управление на отпадъците на територията на община Калояново 2016-2020 г. Написана от admin 997
Програма за опазване на околната среда – Община Калояново 2015-2020 г. Написана от admin 3465
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Написана от admin 5071
Програма за управление на Община Калояново за мандат 2015-2019 г. Написана от admin 4056