Документи и програми на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Отчет Общинска собственост 2022 год. Написана от Admin 467
Годишен отчет 2022г. Мандатна програма-Кмет Написана от Admin 454
Годишна програма Общ.собственост -2023 г. Написана от Admin 496
План за интегрирано развитие на Община Калояново 2021-2027 г. Написана от Admin 981
ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2021-2027 г. Написана от Admin 953
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2021-2027г. Написана от Admin 1019
План за действие на община Калояново за интегриране на българските граждани от ромски произход 2021-2023 Написана от Admin 999
Програма по ЗЕВИ на Община Калояново за 2021-2031 г. Написана от Admin 1051
Програма по ЗЕЕ на Община Калояново за 2021-2031 г. и годишни отчети Написана от Admin 1088
ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НЕЯ Написана от Admin 1359
Програма за управление на Община Калояново мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 1599
Годишна програма - общинска собственост 2020 г. Написана от Admin 1655
Стратегия за управление на общинската собственост, мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 1531
Краткосрочна програма ЗЕВИ Написана от Admin 1510
Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива в Община Калояново 2013-2020 Написана от admin 2453
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. Написана от Admin 2378
План за действие в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход Написана от Admin 2341
Архив Написана от Admin 2395
Общински план за младежта 2019 г. Написана от Admin 3263
Годишен отчет за 2018 г. по Програма за управление на Общината 2015 г. - 2019 г. Написана от Admin 2980
Общински план за развитие 2014 г. - 2020 г. Написана от Admin 3562
ПРОГРАМА за управление на отпадъците на територията на община Калояново 2016-2020 г. Написана от admin 1166
Програма за опазване на околната среда – Община Калояново 2015-2020 г. Написана от admin 3626
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Написана от admin 5242
Програма за управление на Община Калояново за мандат 2015-2019 г. Написана от admin 4223