Документи и програми на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
План за интегрирано развитие на Община Калояново 2021-2027 г. Написана от Admin 271
ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2021-2027 г. Написана от Admin 314
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2021-2027г. Написана от Admin 383
План за действие на община Калояново за интегриране на българските граждани от ромски произход 2021-2023 Написана от Admin 325
Програма по ЗЕВИ на Община Калояново за 2021-2031 г. Написана от Admin 388
Програма по ЗЕЕ на Община Калояново за 2021-2031 г. и годишни отчети Написана от Admin 345
ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НЕЯ Написана от Admin 715
Програма за управление на Община Калояново мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 927
Годишна програма - общинска собственост 2020 г. Написана от Admin 980
Стратегия за управление на общинската собственост, мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 903
Краткосрочна програма ЗЕВИ Написана от Admin 891
Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива в Община Калояново 2013-2020 Написана от admin 1739
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. Написана от Admin 1793
План за действие в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход Написана от Admin 1712
Архив Написана от Admin 1718
Общински план за младежта 2019 г. Написана от Admin 2646
Годишен отчет за 2018 г. по Програма за управление на Общината 2015 г. - 2019 г. Написана от Admin 2406
Общински план за развитие 2014 г. - 2020 г. Написана от Admin 2952
ПРОГРАМА за управление на отпадъците на територията на община Калояново 2016-2020 г. Написана от admin 533
Програма за опазване на околната среда – Община Калояново 2015-2020 г. Написана от admin 2989
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Написана от admin 4499
Програма за управление на Община Калояново за мандат 2015-2019 г. Написана от admin 3601