Документи и програми на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
План за интегрирано развитие на Община Калояново 2021-2027 г. Написана от Admin 83
ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2021-2027 г. Написана от Admin 161
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2021-2027г. Написана от Admin 228
План за действие на община Калояново за интегриране на българските граждани от ромски произход 2021-2023 Написана от Admin 178
Програма по ЗЕВИ на Община Калояново за 2021-2031 г. Написана от Admin 223
Програма по ЗЕЕ на Община Калояново за 2021-2031 г. и годишни отчети Написана от Admin 202
ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НЕЯ Написана от Admin 581
Програма за управление на Община Калояново мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 799
Годишна програма - общинска собственост 2020 г. Написана от Admin 811
Стратегия за управление на общинската собственост, мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 769
Краткосрочна програма ЗЕВИ Написана от Admin 766
Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива в Община Калояново 2013-2020 Написана от admin 1583
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. Написана от Admin 1656
План за действие в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход Написана от Admin 1510
Архив Написана от Admin 1594
Общински план за младежта 2019 г. Написана от Admin 2490
Годишен отчет за 2018 г. по Програма за управление на Общината 2015 г. - 2019 г. Написана от Admin 2281
Общински план за развитие 2014 г. - 2020 г. Написана от Admin 2790
ПРОГРАМА за управление на отпадъците на територията на община Калояново 2016-2020 г. Написана от admin 399
Програма за опазване на околната среда – Община Калояново 2015-2020 г. Написана от admin 2851
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Написана от admin 4372
Програма за управление на Община Калояново за мандат 2015-2019 г. Написана от admin 3423