Инвестиционни намерения

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Инвестиционно предложение : "Изграждане на животновъдна ферма-кравеферма" в поземлен имот 24582.33.169, с. Дълго поле, м. Пърлежа, община Калояново, област Пловдив Написана от Admin 100
Инвестиционно намерение : „Свинеферма за до 800 броя свине за угояване в ПИ 81133.91.537, местност Черноземен, с. Черноземен, община Калояново, област Пловдив. Написана от Admin 98
Относно ИП "Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци" Написана от Admin 183
Изграждане на обект: „Ферма за туризъм и магазин за търговска дейност на продукти добити от лавандуловото поле и ФЕЦ върху покрива на сградата. Написана от Admin 399
Закупуване и инсталиране на технологично оборудване в УПИ 000816( ПИ с идентификатор 63567.88.816) масив 000 по КВС на с. Ръжево конаре в м. "Ванови могили" Написана от Admin 295
Обществен достъп "Ферма за угояване на 50 броя телета и хале за селскостопанска техника и инвентар” в ПИ с идентификатор "81133.91.295, по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. Черноземен Написана от Admin 317
Ферма за угояване на 50 броя телета и хале за селскостопанска техника и инвентар Написана от Admin 355
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД Изпратихте Написана от Admin 490
Присъединяване на обект на производител на електроенергия към електроенергийната система (ЕСС) на страната Написана от Admin 535
Инвестиционно намерение за “Модернизация на земеделското стопанство“ с. Ръжево Конаре , община Калояново Написана от Admin 435