Инвестиционни намерения

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
„Монтиране на резервоар за дизелово гориво с колонка, в имот № 000556” в землището на с.Черноземен Написана от Admin 1321
Цех за производство на детайли от цветни метали в село Р. Конаре Написана от Admin 1368
Пристройка към съществуващ обект мандра за складови, обслужващи помещения и офис Написана от Admin 1314
Водовземане от подземни води от ТК в имот 000006 в село Черноземен Написана от Admin 1337
Изпълнение на тръбен кладенец за нуждите на бъдеща автомивка в УПИ XXIX, кв. 58 по плана на с. Житница Написана от Admin 1202
Преустройство на част от 1 и 2 ри етаж на сграда "Районна поликлиника" в с. Калояново за център за спешна медицинска помощ Написана от Admin 1269
Уведомление за инвестиционно намерение относно предприятие за производство на зеленчукови консерви Написана от Admin 1156
Регионални прединвестиционни проучвания ВиК Написана от Admin 1158
Относно осигурен обществен достъп до информация Написана от Admin 1578
Преустройство на съществуващ навес и сграда в независима малка пивоварна Написана от Admin 1578