Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Заповед относно чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 10 Ноември 2022 606
Харта на ООН 08 Ноември 2022 628
Съобщение относно регистрация на кладенци за физически лица 03 Ноември 2022 759
Заповед №РД-492/31.10.2022 на Кмета на Община Калояново 10 Ноември 2022 579
Уведомление за 47-мо ОбС на 27.10.2022 г. 21 Октомври 2022 606
Национален конкурс за изработване на дизайн на младежка награда 12 Октомври 2022 596
Заповед № РД-413 относно удължаване срока на бедственото положение. 16 Септември 2022 664
Обявяване на частично бедствено положение 05 Септември 2022 598
Уведомление за населението за 45-то ОбС на 25.08.2022 г. 19 Август 2022 681
Безплатна кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинства 09 Август 2022 745