Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Покана за 19-то извънредно заседание на ОбС на 30.03.2021 г. /вторник/ от 14:00 ч. 26 Март 2021 288
Заповед № 84 от 16.03.2021 на Кмета на Община Калояново 16 Март 2021 267
Покана за 18-то заседание на ОбС на 25.02.2021 г. 19 Февруари 2021 334
Съобщение за промяна на графика за събиране на опасни отпадъци за м. Февруари 2021 г. 18 Февруари 2021 274
Съобщение 12 Февруари 2021 317
Програма за енергийна ефективност и Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива община Калояново по чл. 10 от ЗЕВИ 2021-2031 г. 10 Февруари 2021 299
Съобщение 08 Февруари 2021 223
Покана за 17-то ОбС на 28.01.2021 г. 21 Януари 2021 322
Нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ 29 Януари 2021 484
Относно социална услуга "Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19" 12 Януари 2021 424