Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Съобщение 12 Февруари 2021 1124
Програма за енергийна ефективност и Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива община Калояново по чл. 10 от ЗЕВИ 2021-2031 г. 10 Февруари 2021 1071
Съобщение 08 Февруари 2021 879
Покана за 17-то ОбС на 28.01.2021 г. 21 Януари 2021 1045
Нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ 29 Януари 2021 1285
Относно социална услуга "Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19" 12 Януари 2021 1176
Обява за обществено обсъждане 11 Януари 2021 1064
Покана за 16-то ОбС на 11.12.2020 г., петък 08 Декември 2020 1106
Заповеди на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за стопанска 2020- 2021 г 14 Декември 2020 1161
Относно удължаване на срока регистриране на водовземните съоръжения 23 Ноември 2020 950