Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Годишни Общински празници, 2019 г. 11 Юни 2019 1450
Съобщение относно провеждане на растителнозащитни дейности на територията на Община Калояново 10 Май 2019 1225
Съобщение относно посещение на мобилна група от експерти на ТП НОИ в Община Калояново 08 Май 2019 1188
Обявление относно Решение № 363 на ОбС Калояново 18 Април 2019 1338
Протокол от 08.04.2019 г. относно разпределение на пасища и мери от ОПФ 11 Април 2019 1332
Обявление относно изработен проект за ПУП 25 Март 2019 1354
Обявление относно изработен проект за ПУП-парцеларен план за обект 14 Март 2019 1327
Заповеди относно формулите за разпределение на средствата между общинските детски градини и училища за 2019 г. 31 Януари 2019 1463
Обява за публично обсъждане 23 Януари 2019 1359
Обявление за провеждане на конкурс за държавен служител 18 Февруари 2019 1583