Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Покана за 13-то ОбС на 24.09.2020г. 18 Септември 2020 323
АНКЕТА План за интегрирано развитие на община Калояново 2021-2027 г. 14 Август 2020 363
Съобщение от ОСЗ Калояново 04 Август 2020 385
Съобщение 21 Юли 2020 429
Покана за 11-то заседание на ОбС на 15.07.2020 14 Юли 2020 468
Обявление относно изработване на ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП за поземлен имот в село Иван Вазово 07 Юли 2020 446
Покана за 10-то редовно заседание на ОбС на 25.06.2020 г. 19 Юни 2020 501
ОБЩИНСКА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ – КАЛОЯНОВО ПРОВЕДЕ ПЪРВОТО СИ ЗАСЕДАНИЕ 16 Юни 2020 438
Покана за публично обсъждане на отчета по бюджета за 2019 г. 10 Юни 2020 498
Публично обявяване за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект – река Стряма, с цел – „промишлено водоснабдяване“ 04 Юни 2020 487