Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
АНКЕТА План за интегрирано развитие на община Калояново 2021-2027 г. 14 Август 2020 638
Съобщение от ОСЗ Калояново 04 Август 2020 632
Съобщение 21 Юли 2020 660
Покана за 11-то заседание на ОбС на 15.07.2020 14 Юли 2020 745
Обявление относно изработване на ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП за поземлен имот в село Иван Вазово 07 Юли 2020 704
Покана за 10-то редовно заседание на ОбС на 25.06.2020 г. 19 Юни 2020 746
ОБЩИНСКА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ – КАЛОЯНОВО ПРОВЕДЕ ПЪРВОТО СИ ЗАСЕДАНИЕ 16 Юни 2020 695
Покана за публично обсъждане на отчета по бюджета за 2019 г. 10 Юни 2020 756
Публично обявяване за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект – река Стряма, с цел – „промишлено водоснабдяване“ 04 Юни 2020 796
Съобщение 28 Май 2020 743