Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Заповед № 47 от 04.02.2020 г. на Кмета на Община Калояново относно посочването на територии забранени за паша от селскостопански животни. 06 Февруари 2020 600
Дневен ред 5-то ОбС на 30.01.2020 г. 24 Януари 2020 686
Обявление относно постъпил проект за ПУП 30 Декември 2019 602
Решение № 09-ДО-1115-02/11.12.2019 г. на МОСВ 23 Декември 2019 534
Заповеди на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи във връзка с Решение №9 взето с протокол 3 от 28.11.2019 год. на Общински съвет Калояново 16 Декември 2019 702
Съобщение за публично обявяване на разрешително за водовземане на подпочвени води 18 Декември 2019 486
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1191 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 09 Декември 2019 549
Разрешително по ЗУО на "АСТА ГРУП" ООД 09 Декември 2019 553
Относно Процедури по издаване на разрешителни от Басейнова дирекция 25 Ноември 2019 746
Покана за 3-то заседание на ОбС на 28.11.2019г от 14:00 ч. 25 Ноември 2019 731