Общинска Служба Земеделие

Обява предварителни регистри

Категория: Общинска Служба Земеделие Създадена на Вторник, 02 Август 2022 10:27 Последно обновена на Вторник, 02 Август 2022 10:27 Публикувана на Вторник, 02 Август 2022 10:27 Посещения: 730

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – КАЛОЯНОВО, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТЪРИ НА ИМОТИТЕ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА с.Главатар, с.Горна Махала, с.Дълго поле, с.Житница, с.Иван Вазово, с. Калояново, с.Отец Паисиево, с.Песнопой, с.Ръжево Конаре, с.Сухозем, с.Черноземен, ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ЗА СТОПАНСКАТА 2022/2023 ГОДИНА.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОСЗ КАЛОЯНОВО

 

Промени в предварителните регистри и карти могат да се правят в срок до 15 август 2022 год.

 

ОСЗ – КАЛОЯНОВО