Бюджет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Докладна записка относно касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Калояново към 30.06.2021 г. Написана от Admin 680
Акуализация по бюджета за 2021 г. Написана от Admin 730
Касово изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства и отчет за състоянието на дълга на община Калояново към 31.12.2020 г. Написана от Admin 732
Бюджет 2021 г. на Община Калояново Написана от Admin 966
Покана за публично обсъждане на Бюджет 2021г. Написана от Admin 996
Актуализация на Бюджет 2020 г. Написана от Admin 946
Проектобюджет - 2021 г. и актуализирана прогноза по бюджета 2022 г./2023 г Написана от Admin 1023
Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г. Написана от Admin 973
Актуализация на Бюджет 2020 Написана от Admin 1104
Покана за публично обсъждане на отчета по бюджета за 2019г. Написана от Admin 1138