Проекторешения и докладни записки на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Отчет бюджет 2016 Написана от Admin 2497
Проект на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество собственост на Община Калояново Написана от Admin 2272
Изменение на Наредба за рекламна дейност Написана от Admin 2430
Докладни записки за промяна на наредби на Общински съвет Калояново Написана от admin 2582
Ново проекторешение за бюджет 2017 Написана от admin 2392
Публично обсъждане на проекта по бюджета на община Калояново за 2017 г.- ОС Написана от admin 2525
Докладна записка за изменение и допълнение на наредба Написана от admin 2536
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Калояново Написана от admin 2654
Докладна записка и проекто наредба за именуване и преименуване на обекти с общинско значение Написана от admin 16536
Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини в община Калояново Написана от admin 2529