Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
О Б Я В Л Е Н И Е № 94 00-242 07 Април 2017 1963
СЪОБЩЕНИЕ на Комисия за защита от дискриминация за област Пловдив 17 Март 2017 1835
Заповед № 59 и 60 за разпределение на бюджета в детските градини и училищата 28 Февруари 2017 1897
О Б Я В Л Е Н И Е № 70 00-8 20 Февруари 2017 1829
Годишен отчет за изпълнение на плана за енергийна ефективност 16 Февруари 2017 1819
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС "БИБС" ЕООД 10 Февруари 2017 2191
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 13 Януари 2017 1874
ИН за "Изграждане на оранжериен комплекс за зеленчукопроизводство, изграждане на сондажи , закупуване на земеделска техника и оборудване, в имот N: 009378с. Житница, община Калояново. 13 Януари 2017 1703
Уведомление за инвестиционно намерение - Плодовита 30 Декември 2016 1971
Решения Еко метал 30 Декември 2016 2029