Проекторешения и докладни записки на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Проект на Бюджет 2022 г. Община Калояново Написана от Admin 199
Проект за изменение на Правилника за работа на ОбС Калояново Написана от Admin 261
Проект на Наредба за гробищните паркове, уведомление и мотиви Написана от Admin 438
Актуализация на Бюджет 2020 Написана от Admin 629
Проект за изменение на Правилника за работа на ОбС Калояново Написана от Admin 620
Проектобюджет - 2021 г. и актуализирана прогноза по бюджета 2022 г./2023 г. Написана от Admin 722
Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020г Написана от Admin 671
Актуализация на Бюджет 2020 г. Написана от Admin 886
Докладна записка,относно Касовото изпълнение на бюджета,сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства и отчет за състоянието на дълга на Община Калояново към 31.12.2019 г. Написана от Admin 839
Проект на Наредба за изменение на Наредба за управлението на отпадъците, поддържане и опазване на чистота Написана от Admin 784