Проекторешения и докладни записки на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Проект за изменение на Правилника за работа на ОбС Калояново Написана от Admin 59
Проектобюджет - 2021 г. и актуализирана прогноза по бюджета 2022 г./2023 г. Написана от Admin 72
Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020г Написана от Admin 74
Актуализация на Бюджет 2020 г. Написана от Admin 227
Докладна записка,относно Касовото изпълнение на бюджета,сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства и отчет за състоянието на дълга на Община Калояново към 31.12.2019 г. Написана от Admin 221
Проект на Наредба за изменение на Наредба за управлението на отпадъците, поддържане и опазване на чистота Написана от Admin 203
Проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги Написана от Admin 207
Покана за публично обсъждане на отчета по Бюджет 2019 г. Написана от Admin 166
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Калояново Написана от Admin 396
Проект за изменение на Наредба № 3 Написана от Admin 376