Проекторешения и докладни записки на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Проект на Правилник за работа на ОбС Мандат 2019-2023 г Написана от Admin 13
Актуализация Бюджет 2019 г. Написана от Admin 7
Проект за приемане на Наредба за изменение на Наредба за управление и разпореждане с общинско имущество Написана от Admin 54
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци в Община Калояново Написана от Admin 60
План-сметка и ТБО 2020 г. Написана от Admin 48
Бюджетна прогноза 2020/2022 г. Написана от Admin 181
Проект на Наредба за общинската собственост Написана от Admin 232
Актуализация на Бюджета на Община Калояново за 2019 г. Написана от Admin 303
Отчет по Бюджета на Община Калояново към 30.06.2019 г. Написана от Admin 248
Проект за изменение на Наредба за зелената система Написана от Admin 764