Проекторешения и докладни записки на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Проект за изменение на Правилника за работа на ОбС Калояново Написана от Admin 110
Проект на Наредба за гробищните паркове, уведомление и мотиви Написана от Admin 288
Актуализация на Бюджет 2020 Написана от Admin 481
Проект за изменение на Правилника за работа на ОбС Калояново Написана от Admin 466
Проектобюджет - 2021 г. и актуализирана прогноза по бюджета 2022 г./2023 г. Написана от Admin 562
Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020г Написана от Admin 468
Актуализация на Бюджет 2020 г. Написана от Admin 719
Докладна записка,относно Касовото изпълнение на бюджета,сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства и отчет за състоянието на дълга на Община Калояново към 31.12.2019 г. Написана от Admin 623
Проект на Наредба за изменение на Наредба за управлението на отпадъците, поддържане и опазване на чистота Написана от Admin 641
Проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги Написана от Admin 647