Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Обявление относно постъпил проект за ПУП 30 Декември 2019 13
Решение № 09-ДО-1115-02/11.12.2019 г. на МОСВ 23 Декември 2019 24
Заповеди на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи във връзка с Решение №9 взето с протокол 3 от 28.11.2019 год. на Общински съвет Калояново 16 Декември 2019 5
Съобщение за публично обявяване на разрешително за водовземане на подпочвени води 18 Декември 2019 3
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1191 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 09 Декември 2019 7
Разрешително по ЗУО на "АСТА ГРУП" ООД 09 Декември 2019 6
Относно Процедури по издаване на разрешителни от Басейнова дирекция 25 Ноември 2019 44
Покана за 3-то заседание на ОбС на 28.11.2019г от 14:00 ч. 25 Ноември 2019 84
План-сметка и ТБО 2020 г. 22 Ноември 2019 42
Покана за 2-ро заседание на ОбС на 19.11.2019г от 14:00 ч. 15 Ноември 2019 122