Документи и програми на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НЕЯ Написана от Admin 122
Програма за управление на Община Калояново мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 367
Годишна програма - общинска собственост 2020 г. Написана от Admin 370
Стратегия за управление на общинската собственост, мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 336
Краткосрочна програма ЗЕВИ Написана от Admin 342
Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива в Община Калояново 2013-2020 Написана от admin 952
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. Написана от Admin 1213
План за действие в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход Написана от Admin 1096
Архив Написана от Admin 1109
Общински план за младежта 2019 г. Написана от Admin 1997
Годишен отчет за 2018 г. по Програма за управление на Общината 2015 г. - 2019 г. Написана от Admin 1789
Общински план за развитие 2014 г. - 2020 г. Написана от Admin 2285
Програма за опазване на околната среда – Община Калояново 2015-2020 г. Написана от admin 2384
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Написана от admin 3908
Програма за управление на Община Калояново за мандат 2015-2019 г. Написана от admin 3001