Документи и програми на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Краткосрочна програма ЗЕВИ Написана от Admin 8
Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива в Община Калояново 2013-2020 Написана от admin 269
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. Написана от Admin 852
План за действие в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход Написана от Admin 765
Архив Написана от Admin 778
Общински план за младежта 2019 г. Написана от Admin 1615
Годишен отчет за 2018 г. по Програма за управление на Общината 2015 г. - 2019 г. Написана от Admin 1456
Общински план за развитие 2014 г. - 2020 г. Написана от Admin 1881
Програма за опазване на околната среда – Община Калояново 2015-2020 г. Написана от admin 2037
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Написана от admin 3492
Програма за управление на Община Калояново за мандат 2015-2019 г. Написана от admin 2656