Документи и програми на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Отчет Общинска собственост 2022 год. Написана от Admin 59
Годишен отчет 2022г. Мандатна програма-Кмет Написана от Admin 36
Годишна програма Общ.собственост -2023 г. Написана от Admin 36
План за интегрирано развитие на Община Калояново 2021-2027 г. Написана от Admin 551
ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2021-2027 г. Написана от Admin 553
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2021-2027г. Написана от Admin 615
План за действие на община Калояново за интегриране на българските граждани от ромски произход 2021-2023 Написана от Admin 572
Програма по ЗЕВИ на Община Калояново за 2021-2031 г. Написана от Admin 644
Програма по ЗЕЕ на Община Калояново за 2021-2031 г. и годишни отчети Написана от Admin 660
ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НЕЯ Написана от Admin 969
Програма за управление на Община Калояново мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 1183
Годишна програма - общинска собственост 2020 г. Написана от Admin 1242
Стратегия за управление на общинската собственост, мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 1136
Краткосрочна програма ЗЕВИ Написана от Admin 1129
Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива в Община Калояново 2013-2020 Написана от admin 2010
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. Написана от Admin 2016
План за действие в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход Написана от Admin 1936
Архив Написана от Admin 2001
Общински план за младежта 2019 г. Написана от Admin 2872
Годишен отчет за 2018 г. по Програма за управление на Общината 2015 г. - 2019 г. Написана от Admin 2615
Общински план за развитие 2014 г. - 2020 г. Написана от Admin 3193
ПРОГРАМА за управление на отпадъците на територията на община Калояново 2016-2020 г. Написана от admin 776
Програма за опазване на околната среда – Община Калояново 2015-2020 г. Написана от admin 3242
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Написана от admin 4739
Програма за управление на Община Калояново за мандат 2015-2019 г. Написана от admin 3830