Документи и програми на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НЕЯ Написана от Admin 13
Програма за управление на Община Калояново мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 268
Годишна програма - общинска собственост 2020 г. Написана от Admin 281
Стратегия за управление на общинската собственост, мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 241
Краткосрочна програма ЗЕВИ Написана от Admin 246
Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива в Община Калояново 2013-2020 Написана от admin 721
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. Написана от Admin 1104
План за действие в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход Написана от Admin 992
Архив Написана от Admin 1001
Общински план за младежта 2019 г. Написана от Admin 1887
Годишен отчет за 2018 г. по Програма за управление на Общината 2015 г. - 2019 г. Написана от Admin 1688
Общински план за развитие 2014 г. - 2020 г. Написана от Admin 2156
Програма за опазване на околната среда – Община Калояново 2015-2020 г. Написана от admin 2290
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Написана от admin 3779
Програма за управление на Община Калояново за мандат 2015-2019 г. Написана от admin 2905