Документи и програми на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
План за интегрирано развитие на Община Калояново 2021-2027 г. Написана от Admin 448
ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2021-2027 г. Написана от Admin 474
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2021-2027г. Написана от Admin 545
План за действие на община Калояново за интегриране на българските граждани от ромски произход 2021-2023 Написана от Admin 488
Програма по ЗЕВИ на Община Калояново за 2021-2031 г. Написана от Admin 559
Програма по ЗЕЕ на Община Калояново за 2021-2031 г. и годишни отчети Написана от Admin 529
ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НЕЯ Написана от Admin 889
Програма за управление на Община Калояново мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 1108
Годишна програма - общинска собственост 2020 г. Написана от Admin 1140
Стратегия за управление на общинската собственост, мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 1051
Краткосрочна програма ЗЕВИ Написана от Admin 1027
Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива в Община Калояново 2013-2020 Написана от admin 1886
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. Написана от Admin 1928
План за действие в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход Написана от Admin 1848
Архив Написана от Admin 1926
Общински план за младежта 2019 г. Написана от Admin 2786
Годишен отчет за 2018 г. по Програма за управление на Общината 2015 г. - 2019 г. Написана от Admin 2533
Общински план за развитие 2014 г. - 2020 г. Написана от Admin 3091
ПРОГРАМА за управление на отпадъците на територията на община Калояново 2016-2020 г. Написана от admin 681
Програма за опазване на околната среда – Община Калояново 2015-2020 г. Написана от admin 3151
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Написана от admin 4650
Програма за управление на Община Калояново за мандат 2015-2019 г. Написана от admin 3753