Документи и програми на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Отчет Общинска собственост 2022 год. Написана от Admin 382
Годишен отчет 2022г. Мандатна програма-Кмет Написана от Admin 342
Годишна програма Общ.собственост -2023 г. Написана от Admin 395
План за интегрирано развитие на Община Калояново 2021-2027 г. Написана от Admin 886
ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2021-2027 г. Написана от Admin 871
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2021-2027г. Написана от Admin 927
План за действие на община Калояново за интегриране на българските граждани от ромски произход 2021-2023 Написана от Admin 907
Програма по ЗЕВИ на Община Калояново за 2021-2031 г. Написана от Admin 964
Програма по ЗЕЕ на Община Калояново за 2021-2031 г. и годишни отчети Написана от Admin 995
ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НЕЯ Написана от Admin 1260
Програма за управление на Община Калояново мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 1513
Годишна програма - общинска собственост 2020 г. Написана от Admin 1556
Стратегия за управление на общинската собственост, мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 1447
Краткосрочна програма ЗЕВИ Написана от Admin 1428
Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива в Община Калояново 2013-2020 Написана от admin 2358
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. Написана от Admin 2299
План за действие в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход Написана от Admin 2241
Архив Написана от Admin 2304
Общински план за младежта 2019 г. Написана от Admin 3170
Годишен отчет за 2018 г. по Програма за управление на Общината 2015 г. - 2019 г. Написана от Admin 2901
Общински план за развитие 2014 г. - 2020 г. Написана от Admin 3481
ПРОГРАМА за управление на отпадъците на територията на община Калояново 2016-2020 г. Написана от admin 1084
Програма за опазване на околната среда – Община Калояново 2015-2020 г. Написана от admin 3542
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Написана от admin 5155
Програма за управление на Община Калояново за мандат 2015-2019 г. Написана от admin 4141