Документи и програми на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Програма за управление на Община Калояново мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 167
Годишна програма - общинска собственост 2020 г. Написана от Admin 179
Стратегия за управление на общинската собственост, мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 165
Краткосрочна програма ЗЕВИ Написана от Admin 165
Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива в Община Калояново 2013-2020 Написана от admin 585
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. Написана от Admin 1021
План за действие в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход Написана от Admin 910
Архив Написана от Admin 914
Общински план за младежта 2019 г. Написана от Admin 1786
Годишен отчет за 2018 г. по Програма за управление на Общината 2015 г. - 2019 г. Написана от Admin 1608
Общински план за развитие 2014 г. - 2020 г. Написана от Admin 2054
Програма за опазване на околната среда – Община Калояново 2015-2020 г. Написана от admin 2208
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Написана от admin 3692
Програма за управление на Община Калояново за мандат 2015-2019 г. Написана от admin 2813