Бюджет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Касово изпълнение на бюджета,сметките за с-ва от ЕС и отчет дълг 2021 г. Написана от Admin 57
Покана за населението - обсъждане на Отчет бюджет 2021г. Написана от Admin 71
Бюджет на Община Калояново за 2022 г. Написана от Admin 203
Проект на Бюджет 2022 и тригодишна бюджетна прогноза Написана от Admin 240
Покана за публично обсъждане на проекта за бюджета на Община Калояново за 2022 г. Написана от Admin 274
План-сметка за необходимите разходи по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на община Калояново през 2022 година Написана от Admin 238
Докладна записка относно касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Калояново към 30.06.2021 г. Написана от Admin 311
Акуализация по бюджета за 2021 г. Написана от Admin 386
Касово изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства и отчет за състоянието на дълга на община Калояново към 31.12.2020 г. Написана от Admin 400
Бюджет 2021 г. на Община Калояново Написана от Admin 596