Бюджет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Целеви разходи Бюджет 2023 г. Написана от Admin 465
План сметка и ТБО за 2023 г. Написана от Admin 599
Актуализация бюджет 2022 г Написана от Admin 660
Отчет по бюджета към 30.06.2022г. Написана от Admin 599
Касово изпълнение на бюджета,сметките за с-ва от ЕС и отчет дълг 2021 г. Написана от Admin 602
Покана за населението - обсъждане на Отчет бюджет 2021г. Написана от Admin 637
Бюджет на Община Калояново за 2022 г. Написана от Admin 795
Проект на Бюджет 2022 и тригодишна бюджетна прогноза Написана от Admin 788
Покана за публично обсъждане на проекта за бюджета на Община Калояново за 2022 г. Написана от Admin 785
План-сметка за необходимите разходи по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на община Калояново през 2022 година Написана от Admin 802