Бюджет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
План-сметка за необходимите разходи по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на община Калояново през 2022 година Написана от Admin 55
Докладна записка относно касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Калояново към 30.06.2021 г. Написана от Admin 142
Акуализация по бюджета за 2021 г. Написана от Admin 187
Касово изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства и отчет за състоянието на дълга на община Калояново към 31.12.2020 г. Написана от Admin 238
Бюджет 2021 г. на Община Калояново Написана от Admin 397
Покана за публично обсъждане на Бюджет 2021г. Написана от Admin 384
Актуализация на Бюджет 2020 г. Написана от Admin 464
Проектобюджет - 2021 г. и актуализирана прогноза по бюджета 2022 г./2023 г Написана от Admin 534
Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г. Написана от Admin 470
Актуализация на Бюджет 2020 Написана от Admin 638