Проекти на общината

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Договор № BG05M9OP001 6.002 0205 C01 Проект Патронажна грижа+ в община Калояново Написана от Admin 72
Програма за намаляване на риска от бедствия за периода 2021-2025 г. на община Калояново Написана от Admin 233
Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Калояново“ по Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 16/07/2/0/00762 от 06.02.2018 г. по Програма за развитие на се Написана от Admin 409
Проект Патронажна грижа Написана от Admin 982
ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА“ Написана от admin 3898
Нови възможности за грижа Написана от admin 3116
Интегрирани услуги и комплексни грижи в домашна среда процедура BG05M9OR001-2.002 "Независим живот" Написана от admin 3346
Стартира набирането на заявления за ползване на услугите - личен асистент Написана от admin 3117
Осигуряване на топъл обяд в община Калояново Написана от admin 3081