Общинска Служба Земеделие

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Заповеди за Изменение на споразуменията за с. Калояново,НТП-ниви и НТП-ориз за стопанската 2019/2020 Написана от Admin 8
Заповед на Директора на ОД "Земеделие" Написана от Admin 86
Заповеди на Директора на ОДЗ Пловдив по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г. Написана от Admin 190
Обява относно изготвен проект на картата на масивите за ползване и регистър на имотите към нея Написана от Admin 161
График за заседания на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г. Написана от Admin 283
Обява относно изготвени предварителни регистри на землища на територията на Община Калояново Написана от Admin 277
Заповеди за одобряване на сключените доброволни споразумения за землищата от общината за стопанската 2018/2019 г. Написана от Admin 1062
Обява относно изготвен проект на картата на масивите за ползване и регистър на имотите към нея Написана от Admin 1069
Обяви на Общинска служба "Земеделие" - Калояново Написана от Admin 1159
График за провеждане на заседанията на комисиите по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 г. Написана от Admin 1039