Общинска Служба Земеделие

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Покана за земеделските стопани Написана от Admin 274
Заповеди за Изменение на споразуменията за с. Калояново,НТП-ниви и НТП-ориз за стопанската 2019/2020 Написана от Admin 257
Заповед на Директора на ОД "Земеделие" Написана от Admin 327
Заповеди на Директора на ОДЗ Пловдив по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г. Написана от Admin 440
Обява относно изготвен проект на картата на масивите за ползване и регистър на имотите към нея Написана от Admin 371
График за заседания на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г. Написана от Admin 509
Обява относно изготвени предварителни регистри на землища на територията на Община Калояново Написана от Admin 512
Заповеди за одобряване на сключените доброволни споразумения за землищата от общината за стопанската 2018/2019 г. Написана от Admin 1281
Обява относно изготвен проект на картата на масивите за ползване и регистър на имотите към нея Написана от Admin 1305
Обяви на Общинска служба "Земеделие" - Калояново Написана от Admin 1439