Общинска Служба Земеделие

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Обява за заповеди на директора на ОД „Земеделие“ гр.Пловдив Написана от Admin 56
Обява за заседание на комисията по чл.37в Написана от Admin 60
Обява за заседание на комисията по чл.37в Написана от Admin 58
График за втори заседания на комисията по чл.37в Написана от Admin 133
Обява от ОСЗ - карти с масивите на землищата в села на Община Калояново Написана от admin 111
График за заседания на комисията по чл.37в от ЗСПЗЗ. Написана от Admin 132
Покана за земеделските стопани Написана от Admin 375
Заповеди за Изменение на споразуменията за с. Калояново,НТП-ниви и НТП-ориз за стопанската 2019/2020 Написана от Admin 373
Заповед на Директора на ОД "Земеделие" Написана от Admin 446
Заповеди на Директора на ОДЗ Пловдив по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г. Написана от Admin 565