Проекти на общината

ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД“ В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО НАБИРА ПОТРЕБИТЕЛИ

Категория: Проекти на общината Създадена на Петък, 21 Октомври 2022 14:12 Последно обновена на Петък, 21 Октомври 2022 14:28 Публикувана на Петък, 21 Октомври 2022 14:12 Посещения: 460

Община Калояново набира потребители,  по програма „Храни и основно материално подпомагане“, по проект „Топъл обяд“.

Приема на заявления стартира от 24.10.2022 г. до 25.11.2022 г., като за с.Калояново могат да се подават в общината – етаж 1, стая 3,  а за останалите населени места в кметствата.

Община Калояново има възможност да достави "Топъл обяд" в подкрепа на уязвими граждани, които са в затруднение да осигурят сами прехраната си. Чрез подпомагането с топъл обяд се цели да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. Топъл обяд за най-нуждаещите се лица се предоставя целогодишно в отговор на установени трайни и/или неотложни нужди. Услугата достига и до по-отдалечени места, където хората изпитват още по-сериозни затруднения за осигуряване на прехраната си.

Целевите групи за получаване на топъл обяд по настоящата процедура са определени в Раздел II, чл. 6 от Наредба РД-06-53 от 17.09.2021 г. за реда и условията за определяне на целевите групи и насочване на помощта по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс. 

Основна целева група за предоставяне на топъл обяд са: 

1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

5. скитащи и бездомни лица;

6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.