Проекти на общината

Нови възможности за грижа

Категория: Проекти на общината Създадена на Вторник, 11 Октомври 2016 14:00 Последно обновена на Вторник, 11 Октомври 2016 14:00 Публикувана на Вторник, 11 Октомври 2016 14:00 Посещения: 3639

ОБЯВА

Във връзка с изпълнение на Дейност 3 и Дейност 5 по Проект „Нови възможности за грижа“ Договор № 2014BG05M9OP001-2.2015.С001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Община Калояново стартира прием на Заявления за кандидатстване и наемане на медицински специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра“ или „Медицински фелдшер“, които могат да извършват професионални дейности, определени в Наредба №1 от 8 февруари 2011г. и попадат в обхвата на дейностите по проекта, свързани с осигуряване на достъп до здравни услуги.

Медицинските специалисти, които желаят да бъдат наети по проект „Нови възможности за грижа” подават  Заявление(Приложение №1) по настоящ адрес  в Община Калояново от 22.01.2016г. до 26.01.2016г. включително, от 08.30ч. до 17,30ч. ет. 3, стая 25.

Одобрените медицински специалисти ще работят по проекта за срок от 1 месец – от 01.02.2016г. до 29.02.2016г.

За медицински специалисти  могат да кандидатстват :

  • Безработни лица
  • Трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
  • Пенсионери
  • Заявление (Приложение №1)
  • Документ за самоличност(копие)
  • Автобиография
  • Документ за базово медицинско образование(копие);
  • Документ, доказващ професионален медицински опит минимум 1 година (служебна бележка от работодател/ трудова книжка)
  • Служебна бележка от месторабота, удостоверяваща, че кандидата работи(ако е трудово ангажиран)
  • Пенсионно разпореждане (ако кандидата е пенсионер)

Необходими документи за кандидатстване за личен асистент:

 

 


 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА  „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“ 

 

Агенцията за социално подпомагане /АСП/ като конкретен бенефициент на Проект“Нови възможности за грижа/ на 18 март 2015 год. сключи договор  за безвъзмездна финанасова помощ по  Процедура  за директно предоставяне  2014BG05M9OP001-2.2015.001-C001 „Нови алтернативи“ с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

 

Проектът ще се изпълнява от АСП, чрез Главна дирекция“Социално подпомагане“.

 

Чрез дейностите по Проект“Нови възможности за грижа“ ще се подобри достъпа не само до основни социални, но и до здравни услуги на хора от следните целеви групи:

 

-Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

 

-Хора над 65 год. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

 

-Семейства на деца с увреждания;

 

-Самотно живеещи тежко болни лица;

 

В проекта е предвидено индивидуалната оценка на потребностите на кандидат-потребителите на услугата „Личен асистент“ в дома им да се извършва от служители на Дирекция „Социално подпомагане“.

 

Кандидат – потребителите  на услугата могат да подават заявления  за включване в проекта в Общинска администрация  -Калояново, етаж 1, стая № 4 на два етапа :

 

Първи етап  : от 27.03.2015 г. до 09.04.2015 г. включително

 

Втори етап :  от 22.06.2015 г. до 10.07.2015 г. включително

Прикачания:
ФайлОписаниеАвторРазмер на файла:
Свали този файл (Pril._6_zayavlenie_LA (1).pdf)Pril._6_zayavlenie_LA (1).pdf admin373 КБ
Свали този файл (Pril.1_zayavlenie (1).pdf)Pril.1_zayavlenie (1).pdf admin377 КБ
Свали този файл (Pril.1A_zayavlenie (1).pdf)Pril.1A_zayavlenie (1).pdf admin366 КБ
Свали този файл (НОВИ_ВЪЗМОЖНОСТИ_ЗА_ГРИЖА_-_текуща_информация.pdf)НОВИ_ВЪЗМОЖНОСТИ_ЗА_ГРИЖА_-_текуща_информация.pdf admin393 КБ
Свали този файл (Отмяна_на_втори_етап.pdf)Отмяна_на_втори_етап.pdf admin380 КБ
Свали този файл (01.2018.rar)01.2018.rar Admin1102 КБ