Проекти на общината

Стартира набирането на заявления за ползване на услугите - личен асистент

Категория: Проекти на общината Създадена на Вторник, 11 Октомври 2016 13:47 Последно обновена на Вторник, 11 Октомври 2016 13:48 Публикувана на Вторник, 11 Октомври 2016 13:47 Посещения: 3772

О  Б  Я  В  А

          Във връзка със сключен  договор за  „Интегрирани услуги и комплексни грижи в домашна среда” по процедура BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година уведомяваме заинтересованите потребители на услугата, че стартира набирането на заявления за ползване на услугите- личен асистент, социален асистент и домашен помощник.

          Целева група по проекта са хора с увреждания и лица над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване. Дейностите по проекта ще надградят създаденото Звено за домашни грижи към Домашен социален патронаж, финансирано по ОП „РЧР” - схема „Помощ в дома”. Комплекса от интегрирани услуги ще се предоставя на база оценки на индивидуалните потребностите и ще се спазват хоризонталните принципи за равни възможности и недопускане на дискриминация.

               Подаването на заявление ще бъде на два етапа:

          Първи етап: от 20.11.2015 година до 03.12.2015 год. включително. Заявленията ще се приемат в сградата на общинска администрация ет.1 стая №4. Лице за контакти: Мария Божилова.

            Втори етап:.В хода на реализацията  на проекта през месец март 2016 г. в дейностите ще се включат и лицата от целевата група, които ползват към момента услугите по  процедура „Нови алтернативи”, след оценка на техните  индивидуални потребности.

                  Образците на заявленията ще бъдат достъпни и като прикачени файлове към настоящата обява.

С уважение,

Ръководител проект:
Милена Станева

Прикачания:
ФайлОписаниеАвторРазмер на файла:
Свали този файл (Pril._6_zayavlenie_LA.pdf)Pril._6_zayavlenie_LA.pdf admin340 КБ
Свали този файл (Pril.1A_zayavlenie.pdf)Pril.1A_zayavlenie.pdf admin343 КБ
Свали този файл (Pril.1_zayavlenie.pdf)Pril.1_zayavlenie.pdf admin354 КБ