Общинска Служба Земеделие

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Обява за заседание на комисията по чл.37в Написана от Admin 1144
График за втори заседания на комисията по чл.37в Написана от Admin 1275
Обява от ОСЗ - карти с масивите на землищата в села на Община Калояново Написана от admin 1189
График за заседания на комисията по чл.37в от ЗСПЗЗ. Написана от Admin 1170
Покана за земеделските стопани Написана от Admin 1465
Заповеди за Изменение на споразуменията за с. Калояново,НТП-ниви и НТП-ориз за стопанската 2019/2020 Написана от Admin 1340
Заповед на Директора на ОД "Земеделие" Написана от Admin 1436
Заповеди на Директора на ОДЗ Пловдив по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г. Написана от Admin 1701
Обява относно изготвен проект на картата на масивите за ползване и регистър на имотите към нея Написана от Admin 1488
График за заседания на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г. Написана от Admin 1630