Общинска Служба Земеделие

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Заповеди за Изменение на споразуменията за с. Калояново,НТП-ниви и НТП-ориз за стопанската 2019/2020 Написана от Admin 634
Заповед на Директора на ОД "Земеделие" Написана от Admin 707
Заповеди на Директора на ОДЗ Пловдив по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г. Написана от Admin 851
Обява относно изготвен проект на картата на масивите за ползване и регистър на имотите към нея Написана от Admin 779
График за заседания на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г. Написана от Admin 891
Обява относно изготвени предварителни регистри на землища на територията на Община Калояново Написана от Admin 907
Заповеди за одобряване на сключените доброволни споразумения за землищата от общината за стопанската 2018/2019 г. Написана от Admin 1668
Обява относно изготвен проект на картата на масивите за ползване и регистър на имотите към нея Написана от Admin 1650
Обяви на Общинска служба "Земеделие" - Калояново Написана от Admin 1813
График за провеждане на заседанията на комисиите по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 г. Написана от Admin 1579