Общинска Служба Земеделие

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
График за втори заседания на комисията по чл.37в Написана от Admin 485
Обява от ОСЗ - карти с масивите на землищата в села на Община Калояново Написана от admin 453
График за заседания на комисията по чл.37в от ЗСПЗЗ. Написана от Admin 450
Покана за земеделските стопани Написана от Admin 751
Заповеди за Изменение на споразуменията за с. Калояново,НТП-ниви и НТП-ориз за стопанската 2019/2020 Написана от Admin 696
Заповед на Директора на ОД "Земеделие" Написана от Admin 764
Заповеди на Директора на ОДЗ Пловдив по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г. Написана от Admin 910
Обява относно изготвен проект на картата на масивите за ползване и регистър на имотите към нея Написана от Admin 825
График за заседания на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г. Написана от Admin 935
Обява относно изготвени предварителни регистри на землища на територията на Община Калояново Написана от Admin 969