Новини и обявления

Нова социална услуга „Асистентска подкрепа“

Категория: Новини и обявления Създадена на Вторник, 19 Януари 2021 13:37 Последно обновена на Петък, 29 Януари 2021 10:06 Публикувана на Вторник, 19 Януари 2021 13:37 Посещения: 513

 Община Калояново стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

 Община Калояново в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 25.01.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

  „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

 Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

 Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като при извършването на оценка на потребностите от ползване на услугата се изискват:

 ·    Заявление-декларация /по образец/;

 ·   Документ за самоличност (за справка);

 ·   Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; Медицински протокол на ЛКК; Други медицински документи – актуална епикриза и др.;

 ·  Пълномощно (в случай, че кандидатът за потребител не заявява лично).

 Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите  индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

 Заявяването от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 25.01.2020 г. в ст.4 ет.1 в сградата на Община Калояново, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа

 Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Калояново на адрес:www.kaloyanovo.org

 За допълнителна информация тел.0886837854-Мария Божилова

Прикачания:
ФайлОписаниеАвторРазмер на файла:
Свали този файл (Pr_4_objava-potrebiteli.doc)Pr_4_objava-potrebiteli.doc Admin31 КБ
Свали този файл (Pr_1_zaqvlenie-deklaracia_potrebitel (2).doc)Pr_1_zaqvlenie-deklaracia_potrebitel (2).doc Admin54 КБ
Свали този файл (заявление асистент-подкрепа (1) (2).doc)заявление асистент-подкрепа (1) (2).doc Admin36 КБ