Местна Инициативна Група

Общо събрание на членовете на Сдружение „Местна инициативна група Калояново”

Категория: Местна Инициативна Група Създадена на Сряда, 13 Януари 2021 10:16 Последно обновена на Вторник, 19 Януари 2021 09:36 Публикувана на Сряда, 13 Януари 2021 10:16 Посещения: 1253
 Уважаеми, членове на Общото събрание на Сдружение „Местна инициативна Група  Калояново",
 
  Във връзка с обявена процедура  BG06RDNP001-19.476 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), наричана по-нататък „Подмярка 19.1 в частта на малките пилотни проекти“ свиквам общо събрание на членовете на Сдружение „Местна инициативна група  Калояново”.
 
Дата: 21 януари 2021 г., четвъртък
Начален час: 18.00ч.
Място: културен център Житница, с .Житница, община Калояново
 
С уважение, 
д-р Младен Петров
Председател на УС на Сдружение „Местна инициативна Група  Калояново" 
Прикачания:
ФайлОписаниеАвторРазмер на файла:
Свали този файл (ПОКАНА МИГ.pdf)ПОКАНА МИГ.pdf Admin667 КБ