Административни услуги

УСЛУГИ НА ОТДЕЛ „БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”

Категория: Услуги на общинска администрация Създадена на Четвъртък, 09 Април 2020 19:18 Последно обновена на Петък, 01 Май 2020 12:19 Публикувана на Четвъртък, 09 Април 2020 19:18 Посещения: 4463

В ЗВЕНО ПРИХОДИ 

Номер на услуга Име на услуга Необходими документи Такса Срок Акт издаден в резултат на услугата
1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси Заявление по образец

Безплатна услуга 

/Съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Калояново/

24 часа Удостоверение
2013 Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения по Закона за местните данъци и такси Заявление от гражданин/юридическо лице, молба-декларация от гражданин/юридическо лице

Безплатна услуга 

/Съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Калояново/

14 дни Заверена молба-декларация
2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък Заявление от гражданин/юридическо лице

Безплатна услуга 

/Съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Калояново/

24 часа Удостоверение
2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни Заявление от гражданин/юридическо лице

за физически лица 3,00 лв.,
за юридически лица 5,00 лв

/Съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Калояново/

24 часа Удостоверение
2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство Заявление от гражданин/юридическо лице

за физически лица 3,00 лв., 
за юридически лица 5,00 лв

/Съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Калояново/

24 часа Удостоверение
2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация Заявление от гражданин/юридическо лице

5,00 лв

/Съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Калояново/

24 часа Копие на Данъчна деклрация
2125 Предоставяне на данъчна и осигурителна информация Заявление от гражданин/юридическо лице

Безплатна услуга 

/Съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Калояново/

14 дни Удостоврение, Копие на даначъна декларация
2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина Заявление от гражданин/юридическо лице

Безплатна услуга 

/Съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Калояново/

7 дни Заверен документ
2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства Заявление от гражданин/юридическо лице

за физ.лица 2,00 лв,
за юрид.лица 3,00 лв

/Съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Калояново/

24 часа Удостоверение, Служебна бележка
2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж Заявление от гражданин/юридическо лице

За обикновена услуга, За бърза услуга, За експресна услуга

за физ.лица: 3,00 лв; 5,00лв; 10,00 лв

за юрид.лица: 5,00; 10,00 лв; 15,00 лв

/Съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Калояново/

14 дни, 7дни, 24 часа Удостоверение
2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване Заявление от гражданин/юридическо лице

За обикновена услуга, За бърза услуга, За експресна услуга

за физ.лица: 3,00 лв; 5,00лв; 10,00 лв

за юрид.лица: 5,00; 10,00 лв; 15,00 лв

/Съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Калояново/

14 дни, 7дни, 24 часа Удостоверение
2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство Заявление от гражданин/юридическо лице

За обикновена услуга, За бърза услуга, За експресна услуга

за физ.лица: 3,00 лв; 5,00лв; 10,00 лв

за юрид.лица: 5,00; 10,00 лв; 15,00 лв

/Съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Калояново/

14 дни, 7дни, 24 часа Удостоверение
2397 Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци Заявление от гражданин/юридическо лице

за физически лица 2,00 лв., 
за юридически лица 3,00 лв

/Съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Калояново/

24 часа Дубликат на приходна квитанция

 

ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

Номер на услуга Име на услуга Необходими документи Такса Срок Акт издаден в резултат на услугата
1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот Заявление от гражданин/юридическо лице

10 лв

/Съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Калояново/

14 дни Удостоверение
2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти Заявление от гражданин/юридическо лице

10 лв

/Съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Калояново/

14 дни Удостоверение
2059 Издаване на заповед за изземване на имот Заявление от гражданин/юридическо лице

Безплатна услуга

/Съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Калояново/

14 дни Заповед
2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост молба декларация, скица на имота, удостоверение за наследници

10 лв.

/Съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Калояново/

14 дни Удостоверение
2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти Заявление от гражданин/юридическо лице

10 лв.

/Съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Калояново/

14 дни Удостоверение
2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост Заявление от гражданин/юридическо лице

Безплатна услуга

/Съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Калояново/

7 дни Заверени копия от документи

 

В СЧЕТОВОДСТВО 

Номер на услуга Име на услуга Необходими документи Такса Срок Акт издаден в резултат на услугата
2133 Издаване на Удостоверение за осигурителен стаж УП 3 Заявление от гражданин/юридическо лице

Безплатна услуга

/Съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Калояново/

7 дни Удостоверение за осигурителен стаж УП 3
2134 Издаване на Удостоверение за осигурителен доход УП 2 Заявление от гражданин/юридическо лице

Безплатна услуга

/Съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Калояново/

7 дни Удостоверение за осигурителен стаж УП 2

 

Прикачания:
ФайлОписаниеАвторРазмер на файла:
Свали този файл (УСЛУГИ-БФУС-2020.pdf)УСЛУГИ-БФУС-2020.pdf admin144 КБ