Инвестиционни намерения

Преустройство на съществуващ навес и сграда в независима малка пивоварна

Категория: Инвестиционни намерения Създадена на Сряда, 14 Февруари 2018 14:45 Последно обновена на Сряда, 14 Февруари 2018 14:46 Публикувана на Сряда, 14 Февруари 2018 14:45 Посещения: 1694

 

„Преустройство на съществуващ навес и сграда в независима малка пивоварна“ в УПИ I-98, квартал 8, с.Дуванлии, общ. Калояново, общ. Пловдив.

 

 

 

На основание чл.6, ал. 10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  община Калояново

 

СЪОБЩАВА ЗА ОСИГУРЕН ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА

 

за инвестиционно предложение: „Преустройство на съществуващ навес и сграда в независима малка пивоварна“ в УПИ  I-98, квартал 8, с.Дуванлии, общ.Калояново, общ.Пловдив.

 

Информацията е на разположение за срок от 14 дни всеки работен ден в сградата на общинска администрация Калояново пл. „Възраждане: №6