Документи и програми ОС

Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива в Община Калояново 2013-2020

Категория: Документи и програми на Общински съвет Създадена на Петък, 13 Септември 2019 11:59 Последно обновена на Понеделник, 01 Март 2021 11:07 Публикувана на Петък, 13 Септември 2019 11:59 Посещения: 2420

Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива в Община Калояново 2013-2020